Odds inom poker

Man kanske tror att det endast är inom bettingspel som odds spelar en betydande roll. Men faktum är att odds spelar större roll än man kan tro även när det gäller poker. Odds är sannolikheten av att en viss händelse ska inträffa. Ju högre odds, desto lägre chans att en viss händelse ska inträffa. Medan lägre odds vittnar om att det är större sannolikhet för att en viss händelse ska inträffa.

Odds är också proportionen mellan vinst och insats. Ju högre odds, desto större blir vinstsumman om man vinner. Om man behärskar odds inom poker har man chans att bli en riktig duktig pokerspelare. Odds inom poker kan bland annat avgöra ifall man ska fortsätta satsa på en hand eller inte, liksom hur stor risk det är att motspelarna har en ännu bättre hand.

pokerhänder hitta poker

Olika pokerbegrepp

Outs
När man talar om odds inom poker bör man också ha koll på begreppet ”outs”. Outs är helt enkelt de kort som finns kvar i kortleken, de kort som ännu inte har blivit dragna, och som kan ge spelaren den vinnande handen. Totalt finns det ju 52 kort i en kortlek, varav 13 kort av varje färg. För att få fram oddsen för en vinst måste man dela antalet outs med det antal kort i kortleken som man inte känner till.

Pottodds
Ett annat begrepp som är viktigt att ha i åtanke är pottodds. Med hjälp av pottodds kan spelaren jämföra sin insats med den potentiella vinst som han eller hon kan vinna. Med hjälp av odds kan man alltså beräkna huruvida det är värt att delta i en pokerhand eller inte. Är den eventuella vinsten stor nog för att väga upp risken vid en eventuell förlust? För att kunna använda denna metod måste man veta hur mycket pengar som ligger i potten just för stunden.

Implicita odds
En annan metod där man kan använda odds inom poker är genom implicita odds. Med den metoden kan spelaren göra en kvalificerad gissning på hur mycket pengar som kommer att ligga i potten vid slutet av spelet och denna information är förstås bra för att kunna avgöra hur man bör spela varje hand. De implicita oddsen är förhållandet mellan den förväntade vinstpotten och chansen för att man faktiskt vinner potten. Här måste man också ta hänsyn till spelarnas spelstil, exempelvis hur många spelare som kommer att syna.

Tidig position I poker beskriver position var en spelare sitter i förhållande till dealern. En spelare i tidig position är den första att agera och har därmed minst information om de andra spelarnas intentioner. Detta kan ses som en nackdel, då man måste fatta beslut utan att ha sett vad de övriga spelarna tänker göra.

Mellanposition Spelare som sitter mellan tidig position och sen position har en något bättre uppfattning om bordets dynamik. De har sett några av de tidigare spelarnas agerande, men inte alla. Detta ger dem en medelstark position där de kan anpassa sina beslut baserat på en kombination av egna kort och tidigare spelares agerande.

Sen position Att vara i sen position, särskilt “på knappen”, är en av de mest fördelaktiga positionerna i en pokerhand. I denna position har du sett alla andra spelares beslut innan du agerar, vilket ger en maximal mängd information att använda när du bestämmer dig för hur du vill spela handen.

Hänsyn till position vid satsning När man tar ställning till att satsa, syna eller lägga sig i poker bör man alltid beakta sin position vid bordet. En stark hand i tidig position kanske inte alltid bör spelas aggressivt, medan en medelstark hand i sen position kan spelas mer offensivt med större information tillgänglig.

Blinds och Antes

Blinds I många pokervarianter används blinds, som är tvungna satsningar som två spelare måste göra innan korten delas ut. Dessa blinds garanterar att det alltid finns pengar i potten som spelarna kan vinna.

Antes Antes är en annan form av tvungen satsning, men till skillnad från blinds satsar alla spelare en ante innan varje hand. Antes används ofta i senare skeden av pokerturneringar för att öka pottstorleken och påskynda spelet.